IStreamImageSource Interfejs

Definicja

Ten interfejs jest używany do użytku wewnętrznego przez moduły renderowania platformy.This interface is for internal use by platform renderers.

public interface IStreamImageSource
type IStreamImageSource = interface
Pochodne

Metody

GetStreamAsync(CancellationToken)

Do użytku wewnętrznego przez moduły renderowania platformy.For internal use by platform renderers.

Dotyczy