Layout<T>.OnAdded(T) Metoda

Definicja

Wywoływane po dodaniu elementu podrzędnego do układu.Invoked when a child is added to the layout. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

protected virtual void OnAdded (T view);
abstract member OnAdded : 'T -> unit
override this.OnAdded : 'T -> unit

Parametry

view
T

Widok, który został dodany.The view which was added.

Uwagi

Ta metoda jest inna niż OnChildAdded(Element) w przypadku, gdy udostępnia typ podrzędny, spójny z typem układu < T > .This method is different from OnChildAdded(Element) in that it provides a typed child consistent with the type of the Layout<T>.

Dotyczy