NavigationPage.HasBackButtonProperty Pole

Definicja

Magazyn zapasowy dla właściwości HasBackButton.

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty HasBackButtonProperty;
 staticval mutable HasBackButtonProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Wartość pola

BindableProperty

Dotyczy