TabbedPage.IsSmoothScrollEnabled(IPlatformElementConfiguration<Android,TabbedPage>) Metoda

Definicja

Pobiera, czy dla tegoelementu jest włączone płynne przewijanie TabbedPage .Gets whether smooth scrolling is enabled for thisTabbedPage.

public static bool IsSmoothScrollEnabled (this Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.Android,Xamarin.Forms.TabbedPage> config);
static member IsSmoothScrollEnabled : Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.Android, Xamarin.Forms.TabbedPage> -> bool

Parametry

Zwraca

Boolean

Dotyczy