VisualElement.ShadowOpacityProperty Pole

Definicja

Magazyn zapasowy dla dołączonej właściwości, która kontroluje nieprzezroczystość cienia.

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty ShadowOpacityProperty;
 staticval mutable ShadowOpacityProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Wartość pola

BindableProperty

Dotyczy