TabbedPage.HideTabs(IPlatformElementConfiguration<macOS,TabbedPage>) Metoda

Definicja

Ukrywa karty na stronę z kartami.Hides the tabs on the tabbed page.

public static Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.macOS,Xamarin.Forms.TabbedPage> HideTabs (this Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.macOS,Xamarin.Forms.TabbedPage> config);
static member HideTabs : Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.macOS, Xamarin.Forms.TabbedPage> -> Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.macOS, Xamarin.Forms.TabbedPage>

Parametry

config
IPlatformElementConfiguration<macOS,TabbedPage>

Platforma określona konfiguracja zawierający element, na którym do wykonania tej operacji.The platform specific configuration that contains the element on which to perform the operation.

Zwraca

IPlatformElementConfiguration<macOS,TabbedPage>

Dotyczy