FocusDirection.None Pole

Definicja

Stała określająca bez kierunku fokus.The constant for specifying no focus direction.

public const string None;
val mutable None : string

Wartość pola

String

Dotyczy