Point.Equality(Point, Point) Operator

Definicja

Czy te dwa Point s są równe.

public static bool operator == (Xamarin.Forms.Point ptA, Xamarin.Forms.Point ptB);
static member ( = ) : Xamarin.Forms.Point * Xamarin.Forms.Point -> bool

Parametry

ptA
Point

Pierwszy punkt do porównania.

ptB
Point

Drugi punkt do porównania.

Zwraca

Boolean

trueJeśli dwa Point s mają równe wartości.

Dotyczy