ShellContent.MenuItemsProperty Pole

Definicja

Magazyn zapasowy dla MenuItems pola.

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty MenuItemsProperty;
 staticval mutable MenuItemsProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Wartość pola

BindableProperty

Dotyczy