ShellContent.IShellContentController.GetOrCreateContent Metoda

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

Xamarin.Forms.Page IShellContentController.GetOrCreateContent ();
abstract member Xamarin.Forms.IShellContentController.GetOrCreateContent : unit -> Xamarin.Forms.Page
override this.Xamarin.Forms.IShellContentController.GetOrCreateContent : unit -> Xamarin.Forms.Page

Zwraca

Page

Implementuje

Dotyczy