TableView.OnBindingContextChanged Metoda

Definicja

Metoda wywoływana w przypadku zmiany kontekstu powiązania.

protected override void OnBindingContextChanged ();
override this.OnBindingContextChanged : unit -> unit

Dotyczy