TextDecorations Wyliczenie

Definicja

Oflagowanie wyliczenia definiującego elementy dekoracyjne tekstu.Flagging enumeration defining text decorations.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

[System.Flags]
[Xamarin.Forms.TypeConverter(typeof(Xamarin.Forms.TextDecorationConverter))]
public enum TextDecorations
type TextDecorations = 
Dziedziczenie
TextDecorations
Atrybuty

Pola

None 0

Brak dekoracji tekstu.No text decoration.

Strikethrough 2

Przekreślony w jednym wierszu.A single-line strikethrough.

Underline 1

Tekst podkreślony.A text underline.

Dotyczy