VisualElement.BatchCommit Metoda

Definicja

Sygnalizuje koniec partii poleceń z elementem i że te polecenia powinny być teraz zatwierdzone.

public void BatchCommit ();
abstract member BatchCommit : unit -> unit
override this.BatchCommit : unit -> unit

Implementuje

Uwagi

Ta metoda gwarantuje jedynie, że aktualizacje wysyłane w ramach partii zostały zatwierdzone. Nie gwarantuje to, że nie zostały one zatwierdzone przed wywołaniem tej metody.

Dotyczy