VisualElement.TranslationXProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość TranslationX do powiązania.

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty TranslationXProperty;
 staticval mutable TranslationXProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Wartość pola

BindableProperty

Dotyczy