BindingExtension.IMarkupExtension<BindingBase>.ProvideValue(IServiceProvider) Metoda

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez infrastrukturę XAML.For internal use by the XAML infrastructure.

Xamarin.Forms.BindingBase IMarkupExtension<BindingBase>.ProvideValue (IServiceProvider serviceProvider);
abstract member Xamarin.Forms.Xaml.IMarkupExtension<Xamarin.Forms.BindingBase>.ProvideValue : IServiceProvider -> Xamarin.Forms.BindingBase
override this.Xamarin.Forms.Xaml.IMarkupExtension<Xamarin.Forms.BindingBase>.ProvideValue : IServiceProvider -> Xamarin.Forms.BindingBase

Parametry

serviceProvider
IServiceProvider

Do użytku wewnętrznego przez infrastrukturę XAML.For internal use by the XAML infrastructure.

Zwraca

BindingBase

Implementuje

Dotyczy