dotnet nuget enable source

Ten artykuł dotyczy: ✔️ .NET Core 3.1.200 SDK i jego nowsze wersje

Nazwa

dotnet nuget enable source— Włącz NuGet źródłowego.

Streszczenie

dotnet nuget enable source <NAME> [--configfile <FILE>]

dotnet nuget enable source -h|--help

Opis

Polecenie dotnet nuget enable source włącza istniejące źródło w plikach NuGet konfiguracji.

Argumenty

 • NAME

  Nazwa źródła.

Opcje

 • --configfile <FILE>

  Plik NuGet konfiguracji (nuget.config) do użycia. Jeśli zostanie określony, będą używane tylko ustawienia z tego pliku. Jeśli nie zostanie określony, będzie używana hierarchia plików konfiguracji z bieżącego katalogu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typowe NuGet konfiguracji.

Przykłady

 • Włącz źródło o nazwie mySource:

  dotnet nuget enable source mySource
  

Zobacz też