Hello world — wprowadzenie do interaktywnego samouczka c#

W tym samouczku przedstawiono interaktywnie korzystanie z języka C# przy użyciu przeglądarki do pisania języka C# i wyświetlania wyników kompilowania i uruchamiania kodu. Przewodnik zawiera serię lekcji, które rozpoczynają się od programu „Hello World”. Te lekcje umożliwiają poznanie podstaw języka C#.