PrintDialogPrintDialog

PrintDialogKontrolka służy do tworzenia wystąpienia standardowego okna dialogowego drukowania, które automatycznie konfiguruje PrintTicket i PrintQueue zgodnie z danymi wejściowymi użytkownika.The PrintDialog control is used to instantiate a standard print dialog box that automatically configures a PrintTicket and PrintQueue according to user input.

DokumentacjaReference

PrintDialog

PrintTicket

PrintQueue

Zobacz takżeSee also