Korzystanie z protokołów aplikacjiUsing application protocols

.NET Framework obsługuje powszechnie używane protokoły aplikacji internetowych.The .NET Framework supports commonly used Internet application protocols. Ta sekcja zawiera informacje na temat używania protokołów http, TCPi UDP , a także informacje na temat używania interfejsu Windows Sockets do implementowania protokołów niestandardowych.This section includes information on using the HTTP, TCP, and UDP protocols, as well as information on using the Windows Sockets interface to implement custom protocols.

Zobacz teżSee also