Rozszerzanie systemu metadanych

System metadanych Windows Communication Foundation (WCF) to grupa klas i interfejsów, które reprezentują metadane wymagane do implementowania aplikacji opartych na usłudze. Modyfikowanie lub rozszerzanie klas albo implementowanie i konfigurowanie interfejsów w celu eksportowania i importowania niestandardowych metadanych, takich jak rozszerzenia Web Services Description Language (WSDL) lub niestandardowe WS-PolicyAttachments asercji.

W tej sekcji

Eksportowanie niestandardowych metadanych na potrzeby rozszerzenia programu WCF
Opisuje sposób implementacji interfejsu i używania System.ServiceModel.Description.IPolicyExportExtension go do osadzania niestandardowych asercji zasad w dokumentach WSDL.

Importowanie niestandardowych metadanych dla rozszerzenia WCF
Opisuje sposób implementacji interfejsu i używania go do odczytywania niestandardowych asercji zasad i reagowania na nie System.ServiceModel.Description.IPolicyImportExtension w dokumentach WSDL.

Publikowanie i pobieranie metadanych za pośrednictwem powiązania niestandardowego
Opisuje sposób wymiany metadanych za pośrednictwem powiązań niestandardowych.