ByRef (Visual Basic)

Określa, że argument jest przekazywany w taki sposób, że wywoływana procedura może zmienić wartość zmiennej bazowej argumentu w kodzie wywołującym.

Uwagi

ByRefModyfikator może być używany w tych kontekstach:

Declare — Instrukcja

Function, instrukcja

Sub, instrukcja

Zobacz też