Instalowanie projektanta układów punktu sprzedaży

Ważne

Dynamics 365 Retail to obecnie aplikacja Dynamics 365 Commerce — oferująca wszechstronne możliwości handlu w trybie wielokanałowym za pośrednictwem handlu elektronicznego, sklepu i biura obsługi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, zobacz temat Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Za pomocą projektanta obsługiwanego jednym kliknięciem można projektować różne układy do programów Modern POS (MPOS) and Cloud POS w orientacji poziomej i trybie pionowej dla różnych sklepów, kas, kasjerów i menedżerów.

O wyglądzie interfejsu graficznego projektowania programu MPOS lub Cloud POS decydują ustawienia układu kasowego. Układ określa położenie różnych obiektów. Przykładami są układ podsumowania, układ siatki towarów, układ odbiorcy, układ płatności oraz układ różnych przycisków menu. Układy także określają ogólny wygląd interfejsu sprzedaży wyświetlanego pracownikom.

Instalowanie projektanta obsługiwanego jednym kliknięciem

 1. W rozwiązaniu Commerce w menu w lewym górnym rogu wybierz kolejno opcje Retail i Commerce > Ustawienia kanału > Ustawienia punktu sprzedaży > Punkt sprzedaży > Układy ekranu.

 2. Zaznacz dowolny układu, który ma typ aplikacji Modern POS for Windows lub Cloud POS, a następnie kliknij przycisk Projektant układu.

 3. Na pasku powiadomień, który pojawia się u dołu okna programu Internet Explorer, kliknij przycisk Otwórz i zainstaluj projektanta obsługiwanego jednym kliknięciem. (Pasek powiadomień może pojawiać się w innych miejscach w innych przeglądarkach).

 4. W wyświetlonym oknie komunikatu Uruchomienie aplikacji - ostrzeżenie zabezpieczeń kliknij przycisk Uruchom i zainstaluj hosta projektanta programu Retail. Wskaźnik postępu pokazuje postęp procesu instalacji.

 5. Po zakończeniu instalacji na stronie logowania wprowadź nazwę użytkownika usługi Commerce i hasło, a następnie kliknij Zaloguj, aby uruchomić projektanta.

 6. Po zweryfikowaniu Twoich poświadczeń i uruchomieniu projektanta możesz zaprojektować własny układ albo zmodyfikować istniejący.

  Układ w projektancie obsługiwanym jednym kliknięciem

Rozwiązywanie problemów z instalacją projektanta układu

 • Po kliknięciu przycisku Projektant nie jest wyświetlany monit o pobranie (lub uruchomienie) instalatora albo Twoje obecne ustawienia zabezpieczeń nie pozwalają na pobranie pliku.

  Rozwiązania:

  • W programie Internet Explorer upewnij się, że blokada wyskakujących okienek jest wyłączona dla tej witryny. Kliknij kolejno opcje Ustawienia > Opcje > Prywatność > Blokuj wyskakujące okienka i w razie potrzeby zmień ustawienie.
  • W Internet Explorer, dodaj adres URL usługi Commerce do swoich stron zaufanych. Kliknij kolejno opcje Ustawienia > Opcje > Zabezpieczenia > Zaufane witryny > Witryny > Dodaj.
 • Program się nie uruchamia i wyświetlana jest instrukcja o skontaktowanie się z dostawcą.

  Rozwiązanie: W Internet Explorer dodaj adres URL usługi Commerce do swoich stron zaufanych. Kliknij kolejno opcje Ustawienia > Opcje > Zabezpieczenia > Zaufane witryny > Witryny > Dodaj.

Znany problem: Projektant nie działa poprawnie w przeglądarkach Google Chrome i Mozilla Firefox. Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu.

Dodatkowe zasoby

Konfigurowanie, instalowanie i aktywacja Retail Modern POS (MPOS)