Definiowanie atrybutów kanału

Ważne

Dynamics 365 Retail to obecnie aplikacja Dynamics 365 Commerce — oferująca wszechstronne możliwości handlu w trybie wielokanałowym za pośrednictwem handlu elektronicznego, sklepu i biura obsługi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, zobacz temat Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Wzbogać kanał przez dodanie atrybutów kanału i produktów. Przed zdefiniowaniem atrybutów należy dodać kanał do domyślnej hierarchii organizacyjnej.

Definiowanie atrybutu produktu kanału

 1. Wybierz kolejno opcje Retail i Commerce > Ustawienia kanału > Kategorie kanału sprzedaży i atrybuty produktów.
 2. W drzewie zaznacz element „Contoso Retail\Fashion\Houston”.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. W polu Hierarchia kategorii wprowadź lub wybierz wartość.
  • Hierarchia nawigacji będzie używana do nawigowania produktu wewnątrz kanałów.
 5. Rozwiń sekcję Grupa atrybutów.
 6. Kliknij przycisk Dodaj.
  • Grupa atrybutów będzie wyświetlana w szczegółach produktu, a także jako pomoc podczas używania filtru produktów.
 7. W polu Nazwa wprowadź lub wybierz wartość.
 8. Kliknij opcję Wyświetlenie atrybutów.
 9. Rozwiń sekcję Atrybuty.
 10. Kliknij przycisk Dodaj.
 11. Na liście oznacz wybrany wiersz.
 12. Kliknij przycisk Dodaj.
 13. Kliknij przycisk OK.
 14. Kliknij przycisk Zapisz.
 15. Zamknij stronę.
 16. Rozwiń sekcję Produkty.
 17. Kliknij przycisk Dodaj.
 18. Na liście oznacz wybrany wiersz.
 19. Kliknij przycisk Dodaj.
  • Podobnie można dodać wiele produktów.
 20. Kliknij przycisk OK.
 21. Kliknij opcję Atrybuty.
 22. Rozwiń sekcję Kanał medialny.
 23. Kliknij przycisk Edytuj.
 24. W polu Kanał wybierz opcję.
 25. Zaznacz pole wyboru Domyślnie.
 26. Kliknij przycisk OK.
 27. Rozwiń sekcję Atrybuty produktu kanału.
 28. W polu Marka wpisz wartość.
  • Podobnie można ustawić pozostałe atrybuty.
 29. Kliknij przycisk Zapisz.
 30. Zamknij stronę.
 31. Kliknij przycisk Zapisz.
 32. Kliknij opcję Publikowanie aktualizacji kanału.
  • Po opublikowaniu dane będą gotowe do synchronizacji z tabelami kanału. Jeżeli zmodyfikowane dane nie zostały opublikowane, nie będą one synchronizowane z tabelami kanału.
 33. Kliknij przycisk OK.
 34. Kliknij przycisk Zapisz.