Konfigurowanie i realizowanie zadań księgowania zestawień

Ważne

Dynamics 365 Retail to obecnie aplikacja Dynamics 365 Commerce — oferująca wszechstronne możliwości handlu w trybie wielokanałowym za pośrednictwem handlu elektronicznego, sklepu i biura obsługi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, zobacz temat Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Ta procedura zawiera instruktaż konfigurowania i wykonywania cyklicznego zadania wsadowego w celu księgowania zestawień dla wybranego sklepu lub grupy sklepów. Procedura wykorzystuje dane firmy demonstracyjnej USRT.

 1. Wybierz kolejno opcje Wszystkie obszary robocze > .. > Finanse sklepu.
 2. Kliknij Zaksięguj zestawienia w partii.
  • Wybierz hierarchię organizacyjną, a następnie w drzewie węzłów organizacji zaznacz jeden sklep lub węzeł. Wybierz węzeł, jeśli chcesz utworzyć zadanie wsadowe dla grupy sklepów.
  • Kliknij strzałkę, aby dodać zaznaczone obiekty.
 3. Kliknij kartę Uruchom w tle. Uruchom w tle
 4. Zaznacz pole wyboru Przetwarzanie wsadowe lub usuń jego zaznaczenie. Przetwarzanie wsadowe
 5. Kliknij przycisk Cykl.
 6. W polu Data początkowa wprowadź datę.
 7. W polu Godzina rozpoczęcia wprowadź godzinę.
  • Wybierz, czy chcesz zakończyć cykl po określonej liczbie sesji, w określonym dniu czy nigdy. Następnie wybierz różne opcje, aby określić, jak często zadanie ma być wykonywane.
 8. Kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij przycisk OK.