Automatyczne identyfikowanie klientów

Aplikacja Omnichannel for Customer Service oferuje pakiet możliwości rozszerzających funkcje rozwiązania Dynamics 365 Customer Service Enterprise, dzięki czemu umożliwia ono organizacjom błyskawiczne łączenie się i wymianę informacji z klientami za pośrednictwem kanałów komunikacji cyfrowej. Aby uzyskać dostęp do aplikacji Omnichannel for Customer Service, trzeba mieć dodatkową licencję. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz strony Przegląd cen rozwiązania Dynamics 365 Customer Service i Plan cenowy rozwiązania Dynamics 365 Customer Service.

Możesz lepiej pomagać klientom, jeśli jesteś w stanie automatycznie ich identyfikować i przeglądać ich konta i szczegóły sprawy na stronie Podsumowanie klienta. Jednym ze sposobów jest skonfigurowanie pytań przed konwersacją w odpowiednich widgetach czatu. Odpowiedzi klientów mogą być używane w celu wyszukania szczegółów w rekordach i wyświetlenia wyników. W przypadku Konta lub Kontaktu, wyszukiwanie jest wykonywane w polach Nazwa, Adres e-mail lub Numer telefonu. W przypadku konta Numer telefonu odnosi się do pola Telefon strony Podsumowanie konta; w przypadku kontaktu Numer telefonu odnosi się do pola Numer telefonu komórkowego na stronie Podsumowanie kontaktu W przypadku Spraw, wyszukiwanie jest wykonywane na polu Numer sprawy.

Dla każdego przychodzącego żądania konwersacji otrzymywanego przez agenta pojawia się powiadomienie zawierające informacje kontekstowe dotyczące żądania oraz szczegółowe informacje o kliencie, jeśli są dostępne. Po tym jak Agent akceptuje przychodzące powiadomienie, otwiera się strona Podsumowanie klienta, i zostają wyświetlone szczegółowe informacje o kliencie i sprawie. Jeśli zidentyfikowany kontakt lub konto ma połączoną z nim jedną aktywną sprawę, sprawa zostanie automatycznie powiązana z konwersacją. Jeśli klient skontaktował się w innej sprawie, agent może ręcznie zmienić połączoną sprawę.

Jeśli zostanie zidentyfikowane więcej niż jedno konto, kontakt lub sprawa, rekord nie zostanie połączony z rozmową. Więcej informacji: Wyświetlanie Podsumowania klienta dla przychodzącego żądania interakcji

Ustaw pytania przed konwersacją

Do tworzenia pytań przed konwersacją użyj następujących nazw pytań. Aby dowiedzieć się, jak tworzyć pytania przed konwersacją i używać ich do ankiety przed konwersacją, zobacz Konfigurowanie ankiety przed konwersacją.

Jednostka Mapowanie Typ odpowiedzi
Account Klucz kontekstu pytania: Nazwa
Nazwa logiczna atrybutu: nazwa

Klucz kontekstu pytania: E-mail
Nazwa logiczna atrybutu: emailaddress1

Klucz kontekstu pytania: Telefon
Nazwa logiczna atrybutu: telefon 1 (pole Telefon na stronie Podsumowanie klientów)
Pojedynczy wiersz
Kontakt biznesowy Klucz kontekstu pytania: Nazwa
Nazwa logiczna atrybutu: fullname

Klucz kontekstu pytania: E-mail
Nazwa logiczna atrybutu: emailaddress1

Klucz kontekstu pytania: Telefon
Nazwa logiczna atrybutu: telefon 1 (pole Telefon komórkowy na stronie Podsumowanie kontaktu)
Pojedynczy wiersz
Zdarzenie Klucz kontekstu pytania: CaseNumber
Nazwa logiczna atrybutu: ticketnumber
Pojedynczy wiersz

Hinweis

Aby rozpoznać inne pola podczas wyszukiwania numerów telefonów, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Microsoft.

Korzystanie z metody API setContextProvider

Możesz automatycznie identyfikować rekordy, korzystając z niestandardowego zestawu kontekstowego, używając interfejsu API setContextProvider oprócz odpowiedzi przed konwersacją. Aby programowo ustawić te wartości, zobacz Zarządzanie kontekstem niestandardowym.

Zobacz też

Tworzenie strumieni pracy aplikacji i zarządzanie nimi

Hinweis

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).