Pobieranie konfiguracji ER z globalnego repozytorium usługi Configuration service

W tym temacie opisano sposób pobierania konfiguracji raportowania elektronicznego (ER) z globalnego repozytorium usługi Configuration service. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tematem Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations - Regulatory Services, Configuration service.

Otwieranie repozytorium konfiguracji

 1. Zaloguj się do aplikacji Dynamics 365 Finance przy użyciu jednej z następujących ról:

  • Deweloper raportowania elektronicznego
  • Konsultant funkcjonalny raportowania elektronicznego
  • Administrator systemu
 2. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją > Obszary robocze > Raportowanie elektroniczne.

 3. W obszarze Dostawcy konfiguracji wybierz kafelek Microsoft.

 4. Na kafelku Microsoft wybierz Repozytoria.

  Obszar roboczy raportowania elektronicznego

 5. Na stronie Repozytoria konfiguracji w siatce zaznacz istniejące repozytorium typu Globalne. Jeśli to repozytorium nie jest wyświetlane w siatce, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz Dodaj, aby dodać nowe repozytorium.
  2. Wybierz pozycję Globalne jako typ repozytorium, a następnie wybierz opcję Utwórz repozytorium.
  3. W przypadku wyświetlenia monitu postępuj zgodnie z instrukcjami autoryzacji.
  4. Wprowadź nazwę i opis repozytorium, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić nowy wpis repozytorium.
  5. W siatce wybierz nowe repozytorium typu Globalne.
 6. Wybierz Otwórz, aby wyświetlić listę konfiguracji modułu ER dla wybranego repozytorium.

  Strona repozytorium konfiguracji

Importowanie pojedyńczej konfiguracji

 1. Na stronie Repozytoria konfiguracji w drzewie konfiguracje wybierz żądaną konfigurację encji.

 2. Na skróconej karcie Wersje wybierz wymaganą wersję wybranej konfiguracji ER.

 3. Wybierz Importuj, aby pobrać wybraną wersję z Globalnego repozytorium do bieżącego wystąpienia Finance.

  Uwaga

  Przycisk Importuj jest niedostępny dla wersji konfiguracji ER, które już się znajdują w bieżącym wystąpieniu Finance.

  Strona Repozytorium konfiguracji

Importowanie filtrowanej konfiguracji

 1. Na stronie Repozytoria konfiguracji w drzewie konfiguracje rozwiń skróconą kartę Filtruj.

 2. W siatce Znaczniki dodaj potrzebne znaczniki.

 3. W polu Zastosowanie kraju/regionu wybierz odpowiednie kody krajów/regionów, a następnie wybierz opcję Zastosuj filtr.

  Uwaga

  Na skróconej karcie Konfiguracje są wyświetlane wszystkie konfiguracje spełniające określone warunki wyboru.

 4. Na skróconej karcie Konfiguracje wybierz opcję Importuj, aby pobrać przefiltrowane konfiguracje z repozytorium globalnego do bieżącego wystąpienia.

 5. Na skróconej karcie Konfiguracji wybierz opcję Resetuj filtr, aby wyczyścić określone warunki wyboru.

  Strona Repozytorium konfiguracji

Uwaga

W zależności od ustawień ER podczas importowania konfiguracji jest sprawdzana ich poprawność. Możesz otrzymywać powiadomienia o wszelkich wykrytych problemach z niespójnością. Zanim będzie można użyć zaimportowanej wersji konfiguracji, należy rozwiązać problemy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz listę pokrewnych zasobów do tego tematu.

Uwaga

Konfiguracje ER można skonfigurować jako zależne od innych konfiguracji. Dlatego też, wraz z wybraną konfiguracją, inne konfiguracje mogą być importowane automatycznie. Więcej informacji o zależnościach konfiguracji zawiera sekcja Definiowanie zależności konfiguracji raportowania elektronicznego od innych składników.

Dodatkowe zasoby

Omówienie raportowania elektronicznego (ER)