Wyświetlanie wpisów w arkuszu lub transakcji

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

W tej procedurze pokazano sposób używania zapytań o transakcje w załącznikach w celu wyszukiwania wpisów w arkuszu lub transakcji.

 1. Wybierz kolejno opcje Okienko nawigacji > Moduły >Księga główna > Zapytania i raporty > Transakcje na załączniku.
 2. Zaznacz pole, dla którego chcesz zdefiniować kryteria filtrowania.
 3. Wprowadź kryteria filtrowania zaznaczonego pola. Można filtrować według jednej wartości lub zakresu. Podczas definiowania zakresu upewnij się, że jest używana poprawna składnia. Wartości powinny być rozdzielone dwoma kropkami (..).
 4. Kliknij kartę Sprzężenia, aby dodać więcej tabel, z których można filtrować.
 5. W drzewie zaznacz pozycję Tabele/Wpis w arkuszu finansowym.
 6. Kliknij opcję Dodaj sprzężenie tabeli.
 7. Kliknij przycisk Anuluj, jeśli nie chcesz dodawać kolejnej tabeli.
 8. Kliknij kartę Zakres.
 9. Aby uaktywnić kwerendę, kliknij przycisk OK.
 10. W okienku akcji kliknij pozycję Źródło transakcji. Różne przyciski wokół siatki mogą służyć do szukania dodatkowych informacji o wybranym rekordzie załącznika. Niektóre przyciski mogą być niedostępne, w zależności od typu i cech transakcji.
 11. Zamknij stronę.
 12. W okienku akcji kliknij pozycję Dokument oryginalny.
 13. Zamknij stronę.