Używanie usługi sukcesu klienta FastTrack do planowania pomyślnego wdrożenia usługi Dynamics 365

Microsoft FastTrack for Dynamics 365 to usługa sukcesu klienta zaprojektowana w celu umożliwiania płynnego i bezproblemowego przechodzenia do usługi Dynamics 365, co pozwala na szybsze osiągnięcie założonych celów biznesowych. Dzięki uczestnictwu w programie FastTrack będziesz otrzymywać wskazówki dotyczące najlepszych rozwiązań oraz planowania pomyślnych wdrożeń. Dowiesz się również, jak dołączać nowych użytkowników i rozszerzać możliwości — wszystko w wybranym przez siebie tempie. Ponadto będziesz mieć możliwość kontaktu z inżynierami firmy Microsoft, którzy pomogą Ci pomyślnie wykonywać zadania i osiągać cele za pomocą usługi Dynamics 365.

W trakcie prac w ramach programu FastTrack zespół inżynierów Dynamics FastTrack będzie oferować klientom możliwości uzyskania praktycznych wskazówek dotyczących wdrożenia w chmurze, pomoc związaną z używaniem i adaptacją oraz pomoc w usuwaniu przeszkód w trakcie wdrażania. Ta oferta obejmuje rozmowy techniczne, warsztaty oraz regularne kontakty. Wszystkie sesje są dostarczane zdalnie przez zespół inżynierów FastTrack. Mamy pracowników w różnych strefach czasowych, które odpowiadają głównym rynkom: obie Ameryki, Europa, Bliski Wschód i Afryka oraz Azja i region Pacyfiku.

Wybierz jeden z poniższych linków, aby dowiedzieć się więcej: