Microsoft FastTrack

Microsoft FastTrack to usługa sukcesu klienta zaprojektowana w celu umożliwiania płynnego i bezproblemowego przechodzenia do usługi Microsoft Dynamics 365, co pozwala na szybsze osiągnięcie założonych celów biznesowych. Dzięki uczestnictwu w programie FastTrack będziesz otrzymywać wskazówki dotyczące wdrażania najlepszych rozwiązań, planowania pomyślnych wdrożeń oraz rozszerzania funkcjonalności. Implementację można jednak przeprowadzić we własnym tempie. Ponadto masz możliwość kontaktu z inżynierami z firmy Microsoft, których celem jest ułatwienie Ci pomyślnego wdrożenia usługi.

Uprawnienia do udziału w programie FastTrack

Aby możliwe było rozpoczęcie korzystania z programu FastTrack, Twój projekt musi spełniać minimalne wymagania uprawniające.

Aplikacje usługi Dynamics 365 Przychód Szczegółowe omówienia aspektów technicznych Warsztaty Uzupełnienia warsztatowe Wyznaczone zasoby inżynierskie FastTrack
Dynamics 365 Fasttrack

Business Process Applications
 • Dynamics 365 Sales
 • Dynamics 365 Customer Service
 • Dynamics 365 Marketing
 • Dynamics 365 Field Service
 • Dynamics 365 Project Service Automation
Łączny skorygowany przychód roczny
w wysokości 300 000 USD lub wyższy
Wszystko uwzględnione Wszystko uwzględnione Wszystko uwzględnione Wszystko uwzględnione

Omówienie

W trakcie prac w ramach programu FastTrack zespół inżynierów programu Dynamics FastTrack będzie oferować klientom możliwości uzyskania praktycznych wskazówek dotyczących wdrożenia w chmurze, pomoc związaną z używaniem i adaptacją oraz pomoc w usuwaniu przeszkód w trakcie wdrażania. Ta oferta obejmuje następujące elementy:

 • Rozmowy techniczne poświęcone szczegółowym informacjom technicznym i najlepszym rozwiązaniom, dzięki którym klienci i partnerzy zdobędą wiedzę z odpowiednich obszarów tematycznych. Te rozmowy często obejmują omówienie dostępnych narzędzi lub zawartości.

 • Warsztaty to interaktywne, oparte na wynikach działania, które mogą obejmować automatyzację oraz korzystanie z narzędzi. Klienci i partnerzy mogą dostarczać informacje przed warsztatami oraz dostosować tematykę warsztatów do swoich działań.

 • Regularne kontakty to zazwyczaj 30-minutowe rozmowy telefoniczne, które odbywają się w czasie prac w ramach programu. Czasami są dostarczane małe rozstrzygnięcia techniczne, które pomagają klientom w usuwaniu przeszkód.

Wszystkie sesje są dostarczane zdalnie przez zespół inżynierów programu FastTrack. Mamy pracowników w różnych strefach czasowych, które odpowiadają głównym rynkom: obie Ameryki, Europa, Bliski Wschód i Afryka oraz Azja i region Pacyfiku.

Usługi dotyczące rozpoczęcia korzystania z produktu

W ramach podstawowych usług FastTrack Centrum FastTrack zapewnia klientom i partnerom doradztwo na podstawie potrzeb związanych z projektem. Te tematy mogą ulec zmianie.

Legenda:

 • (T) Rozmowa techniczna
 • (W) Warsztaty
INICJUJ
Regularne punkty kontaktu
PROJEKTUJ

----------

KOMPILUJ

----------

WDRAŻAJ

----------

OBSŁUGUJ

----------

(W)
Usługa inicjowania

(W)
Usługi Federation Services

(T)
Adaptacja użytkowników

(W)
Wykorzystywanie wszystkich możliwości usługi Dynamics 365

(T)(W)
Administrowanie dzierżawcą i usługi administracyjne

(T)(W)
Gamification

(T)(W)
Field Service

(T)(W)
Project Service Automation

(T)
Usługi zarządzania cyklem życia aplikacji

(T)(W)
Usługi wdrażania rozwiązań

(T)(W)
Usługa optymalizacji wydajności

(T)(W)
Usługi migracji danych

(W)
Ocena adaptacji użytkowników

(W)
Ocena środowiska użytkownika

(T)(W)
Usługa optymalizacji wydajności

(T)(W)
Usługi migracji danych

(W)
Ocena środowiska użytkownika

Podstawowe usługi dotyczące rozpoczęcia korzystania z produktu

Usługi inicjowania

Usługi inicjowania mają pomagać potencjalnym klientom w dokonaniu wyboru z oferty dostępnych w programie FastTrack usług dotyczących rozwiązań Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service i Dynamics 365 Project Service Automation. Te usługi są dostarczane zakwalifikowanym klientom, którzy chcą dowiedzieć się więcej o programie FastTrack. Zespół inżynierów programu Microsoft FastTrack będzie gotowy do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące tego programu.

Główne składniki tych usług:

 • Analiza wraz ze specjalistą każdego modułu rozwiązań Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service i Dynamics 365 Project Service Automation oraz kilku kluczowych możliwości wspólnych dla wszystkich rozwiązań.

 • Nowości w usłudze Dynamics 365, pomoc w dostarczaniu klientom odpowiednich zasobów oraz wskazówki umożliwiające planowanie i maksymalne wykorzystanie możliwości usługi Dynamics 365.

 • Zrozumienie zakresu Twojego projektu oraz celów w odniesieniu do możliwości usługi Dynamics 365.

Punkty kontrolne programu FastTrack

Punkty kontrolne umożliwiają naszym klientom zrozumienie, jak dobrze wykonują zadania na określonych etapach projektu. W tym celu dokonują oceny efektywności swojej strategii i gotowości do przejścia na następny etap wdrożenia.

Jest to możliwe dzięki temu, że prowadzimy z naszymi klientami sesje punktów kontrolnych zawierające pytania utworzone na podstawie najlepszych rozwiązań z zakresu wdrażania oraz najważniejszych informacji, jakie zdobyliśmy w przeszłości.

Punkty kontrolne łączą zestaw najlepszych rozwiązań, narzędzi i zasobów, które usprawnią usługę Dynamics 365 oraz sprawią, że korzystanie z Dynamics 365 będzie sukcesem.

Architektura integracji

Usługa Dynamics 365 to zazwyczaj podstawowy system do zarządzania klientami. Wiele procesów biznesowych zaprojektowanych jest z myślą o obsłudze klientów, co oznacza, że często musimy integrować usługę Dynamics 365 z innymi aplikacjami biznesowymi działającymi zarówno w trybie online, jak i lokalnie.

Rozmowa techniczna dotycząca architektury integracji z usługą Dynamics 365 umożliwia zapoznanie się z omówieniem dostępnych wzorców i technologii służących do integrowania usługi Dynamics 365 oraz popularnymi scenariuszami integracji, które stosujemy w naszych implementacjach.

 • Poznaj dostępne opcje integracji usługi Dynamics 365.
 • Przejrzyj produkty i usługi, które mogą pomóc w upraszczaniu i przyspieszaniu integracji z Twoimi aplikacjami biznesowymi.
 • Poznaj różne niewymagające pisania kodu lub wymagające pisania go w ograniczonym zakresie technologie oparte na platformie Azure, których możesz użyć na potrzeby integracji.
 • Omów typowe scenariusze biznesowe dotyczące integracji oraz czynniki, które należy wziąć pod uwagę.
 • Zapoznaj się z bezpieczeństwem i wydajnością integracji.

Usługi dotyczące administrowania dzierżawami i ich obsługi

Usługi dotyczące administrowania dzierżawami i ich obsługi mają pomagać klientom w wykonywaniu typowych zadań administracyjnych niezbędnych do wprowadzenia użytkowników do systemu i osiągnięcia odpowiedniej produktywności.

Zespół inżynierów programu Microsoft FastTrack pomoże klientom uzyskać informacje dotyczące następujących obszarów:

 • Dodawanie użytkowników i udzielanie uprawnień.

 • Planowanie uaktualnień.

 • Używanie środowisk piaskownicy w celu testowania.

 • Zarządzanie komunikacją e-mail z usługi.

 • Konfigurowanie integracji Microsoft 365 z innymi usługami.

 • Implementowanie modelowania zabezpieczeń rozwiązań Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service i Dynamics 365 Project Service Automation.

Usługi Federation Services

Usługi Federation Services mają pomagać klientom w integracji katalogu z chmurą.

Firma Microsoft oferuje usługi Federation Services wszystkim kwalifikującym się klientom, którzy korzystają z usług FastTrack w zakresie rozwiązań Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service i Dynamics 365 Project Service Automation w ramach programu FastTrack for Microsoft 365. Zespół inżynierów programu FastTrack for Microsoft 365 pomoże Ci przejść przez proces integracji usługi katalogowej z tymi aplikacjami. Te usługi są dostarczane zdalnie przez zespół inżynierów programu FastTrack for Microsoft 365, a ich realizacja będzie planowana w dostępnych oknach czasu.

Usługi dotyczące optymalizacji wydajności

Usługi dotyczące optymalizacji wydajności mają pomagać klientom w optymalizowaniu wydajności rozwiązań Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service i Dynamics 365 Project Service Automation.

Zespół inżynierów programu Microsoft FastTrack pomoże klientom poznać najlepsze rozwiązania w zakresie optymalizowania wydajności implementacji.

W ramach tych usług dostarczane są wskazówki i najlepsze rozwiązania dotyczące następujących obszarów:

 • Ulepszanie kodu.

 • Identyfikacja wąskich gardeł sieci i kosztownych zapytań.

 • Implementowanie indeksów niestandardowych.

 • Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych sieci do oceny opóźnień klienta w stosunku do centrów danych usługi Dynamics 365.

Usługi wdrażania rozwiązań

Usługi dotyczące tworzenia rozwiązań mają pomagać klientom w tworzeniu rozwiązań opartych na produktach Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service i Dynamics 365 Project Service Automation.

Zespół inżynierów programu Microsoft FastTrack pomoże klientom, dostarczając im wskazówki dotyczące konfigurowania i dostosowywania łatwych w obsłudze, a jednocześnie zorientowanych na wydajność rozwiązań opartych na produktach Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service i Dynamics 365 Project Service Automation. Ponadto będą organizowane sesje szkoleniowe, warsztaty oraz zasoby, które pomogą Ci zdecydować, kiedy i jak wykorzystać konfigurację lub dostosowanie, aby w pełni wykorzystać zalety tych aplikacji w swojej firmie.

W ramach tych usług dostarczane są wskazówki i najlepsze rozwiązania dotyczące następujących obszarów:

 • Konfiguracja encji, relacji, przepływów procesów biznesowych, reguł biznesowych i przepływów pracy.

 • Dostosowywanie dodatków plug-in, integracji, kodu JavaScript i akcji niestandardowych.

 • Tworzenie łatwych w obsłudze rozwiązań w chmurze.

Usługi zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM)

Usługi ALM mają pomagać w zarządzaniu rozwiązaniami przy użyciu funkcji zarządzania rozwiązaniami i technik ALM.

W ramach tych usług dostarczane są wskazówki i najlepsze rozwiązania dotyczące następujących obszarów:

 • Używanie funkcji zarządzania rozwiązaniami, takich jak importowanie, eksportowanie, poprawianie i klonowanie.

 • Rozpoznawanie różnic między typami rozwiązań i sposób scalania oraz rozwiązywania konfliktów.

 • Organizacja zespołu w celu projektowania rozwiązań.

 • Przechowywanie składników rozwiązania w systemie kontroli źródła.

 • Automatyzacja wdrożenia w procesie ALM.

Usługi migracji danych

Usługi dotyczące migracji danych mają pomagać w migracji wybranych danych do rozwiązań Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service i Dynamics 365 Project Service Automation.

Firma Microsoft udostępnia narzędzia i wskazówki dotyczące migracji danych wszystkim uprawnionym klientom korzystającym z usługi Dynamics 365. Zespół inżynierów programu Microsoft FastTrack dostarczy informacje dotyczące narzędzi do importowania danych do rozwiązań Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service i Dynamics 365 Project Service Automation oraz rozwiązywania potencjalnych problemów. Ponadto mogą oni pomóc w używaniu tych narzędzi w celu importowania danych. Członkowie tego zespołu mogą wyjaśnić przeznaczenie różnych pól w modelu encji rozwiązań Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service i Dynamics 365 Project Service Automation, ale nie będą mogli utworzyć mapowania między Twoim systemem źródłowych a tymi aplikacjami.

Specyficzne dla aplikacji usługi dotyczące rozpoczęcia korzystania z produktu

Warsztat na temat portalu

Rozmowa techniczna i warsztat portali usługi Dynamics 365 ma pomóc klientom zapoznać się z ofertą i platformą portali usługi Dynamics 365. Zawiera szczegółowe wytyczne i najlepsze praktyki z następujących dziedzin:

 • Różne typy szablonów portali, które można wdrażać w celu ułatwienia konfigurowania i dostosowywania.

 • Jak wdrażać i zarządzać portalami.

 • Podstawowe dostosowywanie.

 • Identyfikacja i dostęp do rekordów usługi Dynamics 365 przy użyciu technologii portali usługi Dynamics 365.

Rozmowa techniczna dotycząca rozwiązań mobilnych

Rozmowa techniczna i warsztat dotyczące rozwiązań mobilnych dla usługi Dynamics 365 zostały zaprojektowane, by zapewnić klientom szczegółowe omówienie funkcji i zasad korzystania z aplikacji usługi Dynamics 365 na telefony i aplikacji usługi Dynamics 365 na tablety. Obejmuje wskazówki i najlepsze rozwiązania z następujących obszarów:

 • Omówienie aplikacji mobilnej.

 • Strategia mobilności — co należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu rozwiązań mobilnych.

 • Instalowanie i konfigurowanie aplikacji mobilnej.

 • Opcje zabezpieczeń mobilnych i różnice między nimi.

 • Podsumowanie najważniejszych wniosków i zestawienie aspektów, które należy wziąć pod uwagę na poszczególnych etapach wdrażania.

Usługi dotyczące rozpoczęcia korzystania z produktu Dynamics 365 Project Service Automation

Usługi dotyczące rozpoczęcia korzystania z produktu Dynamics 365 Project Service Automation pomogą klientom zrozumieć potencjał rozwiązania oraz zaprojektować plan implementacji umożliwiający wykorzystanie odpowiednich funkcji do jak najlepszego zarządzania sprzedażą, zasobami, dostarczaniem usług oraz rozliczaniem projektów wykonywanych dla klientów.

W ramach tych usług dostarczane są wskazówki i najlepsze rozwiązania dotyczące następujących obszarów:

 • Wykorzystanie kluczowych możliwości rozwiązania Project Service Automation.

 • Włączanie funkcji współdziałania rozwiązań Project Service Automation i Microsoft 365 oraz reszty aplikacji usługi Dynamics 365.

 • Konfiguracja funkcji rozwiązania Project Service Automation do zaspokajania potrzeb firm klientów.

Usługi dotyczące rozpoczęcia korzystania z produktu Dynamics 365 Field Service

Usługi dotyczące rozpoczęcia korzystania z produktu Dynamics 365 Field Service pomogą klientom zrozumieć potencjał rozwiązania oraz zaprojektować plan implementacji umożliwiający wykorzystanie odpowiednich funkcji do zaspokojenia ich potrzeb biznesowych.

W ramach tych usług dostarczane są wskazówki i najlepsze rozwiązania dotyczące następujących obszarów:

 • Najlepsze wykorzystanie dostępnych funkcji do zarządzania pracownikami mobilnymi, zamówieniami, zapasami, rozliczaniem i analizami zgodnie z potrzebami firmy.

 • Adaptacja przepływów podstawowych procesów aplikacji usługi terenowej z perspektywy opartej na rolach.

 • Implementacja unikatowych procesów biznesowych usług terenowych w aplikacji.

Usługi adaptacji i rozwiązania gamifikacyjne dotyczące rozwiązań Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service i Dynamics 365 Project Service Automation

Usługi adaptacji pomogą klientom zrozumieć kluczowe czynniki i przyczyny adaptacji, a także będą stanowić wprowadzenie do kluczowych ocen, narzędzi i wskazówek umożliwiających tworzenie wartości biznesowej w wyniku użytkowania posiadanych rozwiązań.

W ramach tych usług dostarczane są wskazówki i najlepsze rozwiązania dotyczące następujących obszarów:

 • Rozumienie kluczowych obszarów, które mają największy wpływ na możliwości organizacji w zakresie adaptacji użytkowników.

 • Wykorzystanie gotowych rozwiązań gamifikacyjnych w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników.

 • Identyfikacja składników rozwiązania wpływających na adaptację użytkowników.

 • Odkrywanie kluczowych obszarów poprawy wydajności i użyteczności.

 • Wykorzystanie istniejących narzędzi i zawartości, na przykład dostosowane szkolenia i zestaw adaptacyjny w celu wykonania adaptacji.

 • Mierzenie postępów i sukcesów adaptacji użytkowników oraz zwiększanie wartości biznesowej.

Migracja z systemu Dynamics CRM (lokalnego) do usługi Dynamics 365

Firma Microsoft dostarcza wskazówki dotyczące migracji bazy danych Dynamics CRM (lokalnej) do aplikacji Dynamics 365 i Common Data Service Dostarczamy wskazówki w formie narzędzi i dokumentacji oraz wykonując zadania konfiguracyjne, gdy jest to konieczne i technicznie uzasadnione. Te korzyści są dostępne dla wszystkich uprawnionych klientów korzystających z usług Dynamics 365, którzy zostali zaproszeni do programu.

Korzyść Centrum FastTrack obejmuje dostarczenie wskazówek dotyczących migracji środowiska źródłowego do aplikacji Dynamics 365 i Common Data Service.

Uwaga

 • Dane migrowane za pośrednictwem usług programu FastTrack mogą być przesyłane do dowolnych lokalizacji, w których znajdują się placówki firmy Microsoft (z wyjątkiem określonych działań w ramach programu FastTrack, w przypadku których podano, że jest inaczej), a także mogą być w nich przechowywane i przetwarzane. Usługi programu FastTrack nie zostały zaprojektowane pod kątem obsługi danych podlegających specjalnym wymogom prawnym lub ustawowym i nie są przeznaczone do ich obsługi.
 • W celu przeprowadzenia migracji środowisko źródłowe musi być w wersji CRM 2011, CRM 2013, CRM 2015 lub CRM 2016, a program SQL Server musi być w wersji SQL 2008, SQL 2012, SQL 2014 lub SQL 2016. Wersje CRM i SQL muszą być zgodne z udokumentowanymi oświadczeniami możliwości obsługi.
 • Nieprzewidziane problemy (w tym m.in. nieczytelne lub uszkodzone elementy w środowisku źródłowym) mogą uniemożliwić migrację niektórych elementów.
 • Zminimalizowanie/naprawa nieobsługiwanych dostosowań lub zmian na poziomie bazy danych programu SQL, które mogą blokować migrację baz danych za pomocą tej metody, należy do obowiązków klienta.

W poniższej tabeli opisano elementy, które powinny znajdować się w istniejącym środowisku źródłowym, aby można było wykonać migrację.

Działanie Oczekiwanie dotyczące środowiska źródłowego
Migracja do usługi Dynamics 365 Online
 • Obsługiwane wersje systemu CRM on-premises — CRM 2011, CRM 2013, CRM 2015, CRM 2016.
 • Obsługiwane wersje programu SQL Server — SQL 2008, SQL 2012, SQL 2014, SQL 2016.
 • Wersje systemu CRM i programu SQL muszą być zgodne z udokumentowanymi oświadczeniami możliwości obsługi.
 • Dane SQL są przechowywane tylko w jednym pliku .mdf i jednym pliku .ldf.
 • Użytkownicy należą do jednej domeny.
 • Po rozpoczęciu migracji zostaną nałożone inne wstępne wymagania programu SQL. Mogą one być obsłużone w trakcie migracji.

Migracja do Common Data Service

Umożliwianie migracji

Jeśli używasz rozwiązań firmy Microsoft w celu wykonania migracji danych, możemy zaoferować doradztwo dotyczące zarówno platformy Common Data Service, jak i źródłowego środowiska migracji. W zależności od źródła możemy wykonać różne kroki umożliwiania migracji. Dostarczamy Ci wskazówki, używając kombinacji narzędzi i dokumentacji oraz wykonując zadania konfiguracyjne, gdy jest to konieczne i technicznie uzasadnione.

Musisz udzielić firmie Microsoft odpowiednich praw dostępu i uprawnień, aby jej pracownicy mogli wykonać niektóre działania.

Zasady i kroki migracji

 • Techniczna aranżacja migracji jest realizowana za pomocą narzędzi hostowanych w portalu usługi Dynamics Lifecycle Services. Firma Microsoft udostępni Ci portal usługi Dynamics Lifecycle Services zgodnie z umową w celu użycia narzędzi migracji na potrzeby zarządzania procesem migracji.
 • Podczas każdego procesu migracji wymagane są odpowiednie prawa dostępu oraz uprawnienia w środowisku źródłowym.

Stan końcowy

Oczekiwany stan końcowy po wykonaniu partii migracji jest następujący:

 • Środowisko systemu CRM z odpowiednio zaplanowanych i uprawnionych źródeł w środowisku źródłowym zostało zmigrowane do usługi Common Data Service.
 • Firma Microsoft dostarczyła raport pomigracyjny dotyczący środowiska migracji.

Oczekiwany stan końcowy po wykonaniu wszystkich migracji jest następujący:

 • Dane z uprawnionego źródła zostały zmigrowane na platformę Common Data Service zgodnie z definicją podaną w poniższej tabeli.
 • Typ danych podlegających migracji jest zależny od środowiska źródłowego, tak jak opisano w poniższej tabeli.
Środowisko źródłowe Typ migracji Co będzie migrować Co nie będzie migrowane
CRM On-premises Uaktualnienie i migracja
 • Wszystkie dane
 • Własność
 • Udostępnianie
 • Historia inspekcji
 • Metadane
 • Wyłączeni użytkownicy nie będą migrować.
 • Kod integracji nie będzie migrować.
 • Integracje nie są migrowane.
 • Synchronizacja z programem Outlook.
 • Synchronizacja z programem Exchange.

Firma Microsoft wykonuje podczas migracji następujące czynności:

 • Przeprowadzenie warsztatów instruktażowych dotyczących migracji, których tematyka obejmuje proces wybranego scenariusza migracji oraz wymagane podejście do niego.
 • Dostarczenie wstępnie wymaganych narzędzi służących do wykonywania oceny i migracji, które są odpowiednie dla danego scenariusza.
 • Dostarczenie zespołowi ds. migracji wstępnie wymaganych praw dostępu do środowiska źródłowego i docelowego na potrzeby wykonania oceny i migracji.
 • Udostępnienie klientom, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi takiego użycia, portalu usługi Dynamics LCS oraz narzędzia do wykonywania migracji systemu Dynamics CRM On-premises do usługi Dynamics 365 Online.
 • Pomoc w uruchamianiu narzędzi do wykonywania oceny i migracji (jeśli konieczne).
 • Konfigurowanie infrastruktury migracji w celu przygotowania do migracji zawartości (jeśli konieczne).
 • Wykonanie ograniczonej migracji testowej w celu sprawdzenia infrastruktury migracji i spełnienia wymagań wstępnych.
 • Przeprowadzenie jednej migracji pilotażowej przed wykonaniem migracji produkcyjnego systemu CRM.
 • Dostarczenie wskazówek dotyczących tworzenia harmonogramu migracji zgodnie z wybranym scenariuszem.
 • Uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów z migracją i dostarczanie wskazówek dotyczących potencjalnych opcji korekt.
 • Dostarczenie finalnego raportu migracji dotyczącego każdej migracji.
 • Świadczenie pomocy pomigracyjnej w okresie testowania akceptacji użytkowników (do pięciu dni od zakończenia migracji).

Ty wykonujesz podczas migracji następujące czynności:

 • Dostarczenie zalecanych zasobów projektu potrzebnych do wykonania zadań oceny i migracji. Są to:
  • Zarządzanie projektami.
  • Testowanie akceptacji użytkownika (UAT).
  • Administratorzy odpowiedzialni za źródłową i docelową platformę zawartości.
 • Dostarczenie wstępnie wymaganych składników infrastruktury potrzebnych do wykonania zadań oceny i migracji (jeśli wymagane).
 • Dostarczenie pracownikom firmy Microsoft praw dostępu i uprawnień do środowiska przejściowego i docelowego, które umożliwią im wykonanie działań związanych z migracją (jeśli wymagane).
 • Wykonanie działań związanych ze zbieraniem danych na potrzeby wykonania oceny (jeśli konieczne).
 • Wykonanie działań korygujących wymienionych w raporcie korekt dostarczonym w ramach programu FastTrack (jeśli konieczne).
 • Dostarczenie harmonogramu migracji utworzonego przy użyciu szablonów i wskazówek dostępnych w programie FastTrack.
 • Wykonanie działań związanych z zapewnieniem jakości migracji oraz testów akceptacji użytkowników.
 • Wykonanie korekt po migracji (jeśli konieczne).
 • Planowanie i implementacja procesu zarządzania zmianami oraz komunikacja z użytkownikami (jeśli konieczne).
 • Administrowanie zmianami w systemie źródłowym i urządzeniach, które są niezbędne do pomyślnego wykonania działań związanych z wykonywaniem oceny i migracją, oraz konfigurowanie ich.

Uwaga

Podczas migracji są używane tylko konta spełniające wymagania dotyczące zabezpieczeń, które zostały zdefiniowane podczas rozpoczynania korzystania z produktu. Jeśli nie będziesz używać takich kont, może dojść do opóźnień migracji.

Zobacz także

FastTrack for Dynamics 365