Harmonogram wydań i wcześniejszego dostępu do aktualizacji Dynamics 365

Ten artykuł zawiera informacje o harmonogramie wydania 2 aktualizacji na rok 2020 (październik 2020 — marzec 2021) i wczesnym dostępie do następujących aplikacji, które są oferowane jako część wczesnego dostępu:

 • Dynamics 365 Marketing
 • Dynamics 365 Sales
 • Dynamics 365 Customer Service
 • Dynamics 365 Field Service
 • Dynamics 365 Finance
 • Dynamics 365 Supply Chain Management
 • Możliwości dla różnych aplikacji rozwiązania Finance and Operations
 • Dynamics 365 Human Resources
 • Dynamics 365 Commerce
 • Dynamics 365 Business Central
 • Power Apps

Główne daty związane z wydaniem 2 aktualizacji na rok 2020

Oto kluczowe daty związane z wydaniem 2 aktualizacji na rok 2020.

Punkt kontrolny Data Opis
Dostępne plany wydań 8 lipca 2020 r. Dowiedz się więcej o funkcjach, które wejdą w skład drugiej aktualizacji na rok 2020 (październik 2020 – marzec 2021) usługi Dynamics 365 oraz platformy Power Platform.
Możliwość wczesnego dostępu 3 sierpnia 2020 r. Przetestuj i sprawdź nowe funkcje i możliwości, które wejdą w skład 2 aktualizacji na rok 2020 (aktualizacja z sierpnia), zanim zostaną włączone automatycznie dla użytkowników końcowych. Możesz teraz wyświetlić listę funkcji szybkiego dostępu systemu Dynamics 365 i funkcji szybkiego dostępu platformy Power Platform.
Plany wydań są dostępne w 11 dodatkowych językach 23 lipca 2020 r. Plany wydań usługi Dynamics 365 i platformy Power Platform są publikowane w języku duńskim, holenderskim, fińskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, norweskim, portugalskim (Brazylia), hiszpańskim i szwedzkim.
Ogólna dostępność 1 października 2020 r. Rozpoczyna się wdrożenie produkcyjne 2 aktualizacji na rok 2020. Wdrożenia regionalne rozpoczynają się 2 października 2020 r.

Wczesna widoczność dzięki planom wydania

8 lipca 2020 r. publikowane są w języku angielskim plany wydań (dawniej nazywane informacjami o wersji) ze wstępną listą funkcji wprowadzanych w usłudze Dynamics 365 i na platformie Microsoft Power Platform. Plany wydania zapewniają wcześniejszą widoczność, dzięki czemu umożliwia przygotowanie się do aktualizacji planowanych od października 2020 r. do marca 2021 r.

Wczesny dostęp do obowiązkowych funkcji mających wpływ na użytkowników końcowych

Klienci i partnerzy mogą z wielomiesięcznym wyprzedzeniem testować nadchodzące funkcje i możliwości, zanim zostaną one włączone automatycznie w trakcie aktualizacji w kwietniu i październiku. Dzięki wczesnemu dostępowi można sprawdzać poprawność działania nowych funkcji w środowisku nieprodukcyjnym i przygotować się do wprowadzenia zmian dla użytkowników. Wczesny dostęp do 2 aktualizacji wydania z 2020 r. będzie możliwy od 3 sierpnia 2020 r.

Wczesny dostęp — często zadawane pytania

Dlaczego warto wcześniej przetestować nowe funkcje?

Zgodnie z nowym tempem wydań usługi Dynamics 365 wdrażamy dwie aktualizacje w roku dla wszystkich naszych klientów i partnerów:

 • Wydanie 1 aktualizacji obejmuje funkcje udostępniane od kwietnia do września.
 • Wydanie 2 aktualizacji obejmuje funkcje udostępniane od października do marca.

Wczesny dostęp umożliwia zweryfikowanie aktualizacji w środowisku piaskownicy przed wprowadzeniem do środowiska produkcyjnego. Wczesny dostęp zapewnia też możliwość zapoznania się z wyprzedzeniem z nowymi funkcjami i bezproblemowe udostępnienie ich wszystkim użytkownikom.

Jak włączyć w środowisku funkcje oferowane w ramach wczesnego dostępu?

Jeśli używasz aplikacji platformy Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing lub Dynamics 365 Field Service, funkcje w wersji zapoznawczej możesz włączyć centrum administracyjnym usługi Power Platform. Poniżej znajdują się instrukcje krok po kroku na temat włączania aktualizacji wczesnego dostępu.

Jeśli używasz Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Human Resources lub Dynamics 365 Commerce, możesz zastosować pakiet podglądu do środowiska za pośrednictwem biblioteki aktywów wspólnych w usłudze Lifecycle Services. Informacje na temat włączenia wersji zapoznawczych można znaleźć na stronie Dostępność aktualizacji usługi.

W przypadku korzystania z systemu Dynamics 365 Business Central funkcje można poznać w wersji zapoznawczej w środowiskach piaskownicy tuż przed wprowadzeniem wersji ogólnodostępnej lub kontaktując się ze sprzedawcą.

Jakich środowisk należy używać do testowania funkcji w wersji zapoznawczej?

Do testowania funkcji w wersji zapoznawczej możesz wybrać jedno ze swoich środowisk piaskownicy. Jeśli używasz aplikacji rozwiązań Sales, Customer Service, Marketing i Field Service, w celu testowania funkcji w wersji zapoznawczej możesz używać — oprócz środowisk piaskownicy — także środowisk produkcyjnych.

Zdecydowanie zalecamy przetestowanie tych funkcji w środowisku piaskownicy lub próbnym, zanim zostaną wdrożone w środowisku produkcyjnym. Aby zapoznać się z wszystkimi nowościami, sugerujemy także utworzenie kopii bieżącego środowiska produkcyjnego lub produkcyjnej bazy danych (w przypadku rozwiązania Finance, Supply Chain Management, Human Resources lub Commerce) i użycie tej kopii jako środowiska testowego/piaskownicy, co umożliwi wypróbowanie wszystkich nowych funkcji i możliwości.

Jakie funkcje i możliwości są oferowane w ramach wczesnego dostępu?

Funkcje oferowane w ramach wczesnego dostępu są wymienione w Planie wydania 2 aktualizacji usługi Dynamics 365 na rok 2020 i Planie wydania 2 aktualizacji platformy Power Platform na rok 2020. Wprowadzenie do funkcji wydania 2 aktualizacji na rok 2020 umożliwia wypróbowanie nowych funkcji w rozwiązaniach Sales, Customer Service, Marketing, Field Service, Finance, Supply Chain Management, Human Resources, Commerce lub Business Central.

Jak zgłaszać usterki funkcji oferowanych w ramach wczesnego dostępu?

Skorzystaj z aktualnie używanego procesu zgłaszania usterek za pośrednictwem pomocy technicznej usługi Microsoft Dynamics 365. Usterki blokujące działanie uzyskają najwyższy priorytet i usuniemy je przed wdrożeniem aktualizacji w środowiskach produkcyjnych.

Co stanie się z funkcjami w wersji zapoznawczej w październiku 2020?

Funkcje wersji zapoznawczej staną się ogólnie dostępne 1 października 2020 r.

W jaki sposób funkcje wczesnego dostępu będą wdrażane w środowisku produkcyjnym?

 • Marketing, Sales, Customer Service lub Field Service: w październiku 2020 r. wszystkie środowiska zostaną włączone w celu otrzymania funkcji wydania 2 aktualizacji na rok 2020. Aktualizacje będą wdrażane w środowiskach automatycznie w ramach naszego procesu bezpiecznego wdrażania. Jeśli chcesz włączyć funkcje oferowane w ramach 2 aktualizacji na rok 2020, zanim trafi ona do Twojego regionu, możesz samodzielnie włączyć aktualizacje, dołączając do programu testowania wersji zapoznawczych w okresie od 3 sierpnia 2020 do dnia, na który zaplanowano włączenie tych funkcji w Twoim regionie. Jednak do końca października 2020 r. funkcje udostępniane w ramach drugiej aktualizacji na rok 2020 zostaną zastosowane do wszystkich wystąpień.

  To stopniowe wprowadzanie stanowi ostatni środek bezpieczeństwa umożliwiający wykrycie potencjalnych problemów podczas stosowania zmian do wszystkich wystąpień. Tego samego podejścia używamy do obsługi regularnych poprawek i aktualizacji.

 • Finance, Supply Chain Management, Human Resources lub Commerce: możesz skonfigurować dzień konserwacji i okien czasowych w usłudze Lifecycle Services (LCS). Otrzymasz wiadomość e-mail, jeśli masz włączoną opcję odbierania powiadomień z usługi LCS. Będziesz mieć możliwość wybrania wyznaczonej piaskownicy warstwy 2 na potrzeby aktualizacji. Środowisko piaskownicy zostanie zaktualizowane, a następnie ta operacja zostanie wykonana w środowisku produkcyjnym. Będziesz mieć pięć dni roboczych na testy i weryfikację. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Aktualizacji usługi One Version — często zadawane pytania.

Czy 2 aktualizacja na rok 2020 zostanie zastosowana w środowiskach lokalnych?

 • Marketing, Sales, Customer Service lub Field Service: aktualizacja 2 na rok 2020 nie dotyczy odbiorców systemu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). 2 aktualizacja na rok 2020 zostanie zastosowana dla odbiorców, którzy należą do usług w chmurze globalnej, lokalnej i suwerennej.

 • Finance, Supply Chain Management, Commerce lub Business Central: 2 aktualizacja na rok 2020 będzie dotyczyć także klientów używających Finance + Operations (on-premises). Podobnie jak w przypadku środowisk w chmurze możesz zgłosić chęć przetestowania wersji zapoznawczej.

Jak firma Microsoft zapewnia niezawodność tych funkcji?

 • Marketing, Sales, Customer Service lub Field Service: jakość naszych wydań jest najważniejszym elementem procesu zapewniania satysfakcji klientów. Korzystamy z wielu metod zapewniania odpowiedniej jakości, ponieważ wydajemy nasze produkty dla odbiorców na całym świecie.

  Rozpoczynamy nasz proces od serii automatycznych i ręcznych testów obejmujących szeroką gamę scenariuszy. Te testy trafiają do grupy klientów z różnych regionów, którzy biorą udział w programie Udostępnianie natychmiastowe. Ci klienci używają nowego produktu w połączeniu z programem FastTrack i weryfikują jego działanie w najważniejszych scenariuszach, używając kompilacji przeznaczonych do wdrożenia.

  Następnie jest realizowany nasz niezawodny proces bezpiecznego wdrażania, w ramach którego wdrażanie jest wykonywane przez kilka tygodni w sposób fazowy, a zmiany są stopniowo wdrażane u wszystkich klientów. Proces bezpiecznego wdrażania umożliwia nam kontynuowanie weryfikowania i monitorowania wdrażanego wydania oraz dostarczanie w razie potrzeby poprawek na bieżąco. Dzięki temu procesowi możemy szybko reagować na ewentualnie problemy i aktualizować kompilację, zanim zostanie ona dostarczona dodatkowym klientom.

 • Finance, Supply Chain Management lub Commerce: zapewniamy jakość wydania, przestrzegając fundamentalnej zasady opartej na serii progresywnych, rygorystycznych, automatycznych weryfikacji, które opisano w artykule Dostępność aktualizacji usługi.

Gdzie mogę opublikować dalsze pytania lub opinie?

Jeśli masz pytania lub chcesz przekazać opinię, dołącz do dyskusji na forum programu Pierwsze wydanie w witrynie społeczności użytkowników usługi Dynamics 365.