Konfigurowanie dni oczekiwania

W programie Microsoft Dynamics 365 Human Resources dni oczekiwania wyznaczają miesięczny punkt kontrolny, który ma być używany w planach świadczeń. Na przykład dzień oczekiwania 15 reprezentuje piętnasty dzień każdego miesiąca.

 1. W obszarze roboczym Zarządzanie świadczeniami w sekcji Konfiguracja wybierz opcję Dni oczekiwania.

 2. Wybierz pozycję Nowy.

 3. Określ wartości dla następujących pól:

  Pole Opis
  Dzień oczekiwania Unikatowy identyfikator dnia oczekiwania.
  Opis Opis dnia oczekiwania.
  Dzień Dzień miesiąca, na który system powinien ustawić datę okresu oczekiwania.
 4. Wybierz opcję Zapisz.