Projekty zatrudnienia grupowego

Projekty zatrudnienia grupowego umożliwiają specjalistom z działów kadr tworzenie wielu stanowisk i sprawne rekrutowanie na nie pracowników.

Przegląd

Użyj projektów zatrudnienia grupowego do jednoczesnego zatrudnienia kilku pracowników, np. kiedy zatrudniasz pracowników sezonowych. Tworzenie projektu zatrudnienia grupowego jest przydatne, ponieważ umożliwia jednoczesne tworzenie rekordów stanowisk, pracowników i przypisań pracowników. Podczas tworzenia stanowisk dla projektu zatrudnienia grupowego można określić następujące informacje:

  • Liczba stanowisk do utworzenia
  • Typ pracownika osób, które zostaną zatrudnione na tych stanowiskach
  • Dział i zadanie związane z tymi stanowiskami
  • Wartość przeliczenia na pełne etaty dla stanowiska

Przykład

Latem zazwyczaj zatrudnia się 15-20 studentów na staże dostępne w firmie. W tym roku chcesz zatrudnić 5 księgowych, 5 osób do przetwarzania zamówień i 5 kasjerów. Zamiast tworzyć każdy rekord stanowiska i pracownika z osobna można utworzyć jeden projekt zatrudnienia grupowego pod nazwą „Letnistaż”. Daty rozpoczęcia i zakończenia projektu pokrywają się z datami rozpoczęcia i zakończenia ważności stanowisk utworzonych w ramach projektu zatrudnienia grupowego.

Na stronie Projekty zatrudnienia grupowego wybierz projekt „Letnistaż” i kliknij Otwórz projekt. Na stronie Otwórz projekt zatrudnienia grupowego kliknij przycisk Utwórz stanowiska i wprowadź informacje o stanowisku księgowego. Można wybrać utworzenie pięciu stanowisk księgowych przy użyciu tych samych informacji, a następnie kliknąć przycisk OK. Powtórz ten proces dla stanowisk przetwarzania zamówień i kasjerów.

Po wybraniu studentów, których chcesz przyjąć na staż wpisz dane każdego z nich na stronie Szczegóły dotyczące stanowiska dla stanowisk, na których mają zostać zatrudnieni. Po wprowadzeniu wszystkich szczegółów dotyczących stanowiska wybierz stanowisko na stronie Projekty zatrudnienia grupowego, a następnie kliknij Zatrudnij. Zostaną utworzone rekordy dla każdego stanowiska i pracownika, a każdy pracownik zostanie przypisany do odpowiedniego stanowiska.

Stany projektu zatrudnienia grupowego

Projekt zatrudnienia grupowego może mieć następujące stany:

  • Utworzony
  • Otwarto
  • Zamknięto

Na stronie projektu zatrudnienia grupowego kliknij Otwórz projekt lub Zamknij projekt, aby zmienić stan projektu zatrudnienia grupowego. W poniższej tabeli opisano możliwości obsługi projektu w zależności od jego stanu.

Stan Opis
Utworzony Dla takiego projektu można tworzyć i modyfikować informacje, ale nie można tworzyć stanowisk. Jest to domyślny stan nowych projektów.
Otwarto Można modyfikować szczegóły projektu, tworzyć stanowiska projektu zatrudnienia grupowego i zatrudniać na nie. Jest to stan aktywnych projektów.
Zamknięto Nie można dodać stanowisk do projektu. Aby dodać stanowiska do projektu zatrudnienia grupowego, otwórz ponownie projekt. Jest to stan zakończonych projektów.
[!NOTE] Aby było możliwe zamknięcie projektu zatrudnienia grupowego, wszystkie stanowiska w projekcie muszą mieć stan Utworzono lub Zamknięto.