Wypełnianie podstawowych ustawień zwolnionego produktu głównego

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Ten temat opisuje wykonywanie minimalnej konfiguracji, która jest wymagana, zanim produktu głównego będzie można używać w wersjach BOM.

Jest to trzecia z ośmiu procedur opisujących sposób tworzenia kombinacji dla konfiguracji opartej na wymiarach. Dane wykorzystane do stworzenia tej procedury pochodzą z firmy demonstracyjnej USMF.

 1. Otwórz Okienko nawigacji > Moduły > Informacje o zarządzaniu produktem > Produkty > Wydane produkty.
 2. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord. Wybierz produkt główny, który został zwolniony w drugiej procedurze. Ten produkt główny został utworzona przy użyciu technologii konfiguracji opartej na wymiarach.
 3. W okienku akcji wybierz pozycję Produkt.
 4. Wybierz Grupy wymiarów, aby otworzyć rozwijane okno dialogowe.
 5. W polu Grupa wymiarów magazynowania wybierz przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
 6. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord. Grupa wymiarów magazynowania określa wymiary magazynowania, które są używane dla transakcji produktu. W tej procedurze wybierz opcję Oddział.
 7. W polu Grupa wymiarów śledzenia kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
 8. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord. Grupa wymiarów śledzenia określa wymiary śledzenia, które są używane dla transakcji produktu. W tej procedurze wybierz opcję Brak.
 9. Kliknij przycisk OK.
 10. Kliknij przycisk Edytuj.
 11. W polu Grupa modeli towaru kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
 12. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord. Grupy modeli towarów zawierają ustawienia określające sposób kontroli i obsługi towarów przy ich przyjmowaniu i wydawaniu. Określają one także sposób obliczania zużycia towarów. W tej procedurze wybierz opcję FIFO.
 13. Rozwiń sekcję Zarządzanie kosztami.
 14. W polu Grupa towaru kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
 15. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord. Grupy towarów służą do zarządzania zapasami przez dzielenie towarów magazynowych na grupy. W tej procedurze wybierz opcję CarAudio.
 16. W okienku akcji wybierz opcję Plan.
 17. Wybierz Ustawienia domyślne zamówienia.
 18. W polu Domyślny typ zamówienia wybierz opcję. Wybierz opcję Produkcja, aby określić, że domyślną opcja dostaw tego produktu głównego jest jego wytwarzanie.
 19. Wybierz opcję Zapisz.
 20. Zamknij stronę.
 21. Zamknij formularz Szczegóły zwolnionego produktu.