Konfigurowanie zasad dla hierarchii kategorii zaopatrzenia

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Niniejszej procedury należy użyć w celu skonfigurowania reguły dla zamówionych produktów z kategorii. Reguły są definiowane dla określonej zasady zakupów. Reguła dostępu do kategorii określa kategorie zaopatrzenia, do których mają dostęp pracownicy podczas tworzenia zapotrzebowania. Gdy pracownik tworzy zapotrzebowanie, stosowana zasada zakupów i reguła dostępu do kategorii zależą od firmy i jednostki operacyjnej, do której należy pracownik. Procedurę można wykonać przy użyciu danych firmy demonstracyjnej USMF. To zadanie zazwyczaj wykonuje kierownik ds. zakupów.

Znajdowanie zasad zaopatrzenia

 1. W okienku nawigacji wybierz kolejno Moduły > Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Zasady > Zasady zakupów.
 2. Kliknij łącze na zasadzie Procurement Policy USMF. To jest zasada, do której dodasz regułę. Musi to być aktywna zasada.

Tworzenie reguły dostępu do kategorii

 1. Rozwiń kartę skróconą Reguły zasad.
 2. Na liście Typ reguły zaznacz element Reguła dostępu do kategorii. Jeśli przycisk Utwórz regułę jest wygaszony, oznacza to, że już istnieje aktywna reguła dostępu do Kategorii. Sprawdź wartości w polach Data obowiązywania i Data ważności, aby określić, która data powoduje problem, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk Wycofanie reguły. Jeśli przycisk Utwórz regułę jest dostępny, nie trzeba podejmować żadnych działań.
 3. Kliknij przycisk Utwórz regułę.
 4. W polu Data obowiązywania wprowadź datę i godzinę. Czas nie może się pokrywać z inną regułą, która jest już aktywna.
 5. Wybierz kategorię, której będzie dotyczyć reguła. Zapamiętaj lub zapisz, która to kategoria — będzie to później potrzebne. Po wybraniu kategorii jej wszystkie kategorie nadrzędne są również dodawane do listy Wybrane kategorie. Aby zastosować regułę do wszystkich podkategorii wybranej kategorii, zaznacz pole wyboru Uwzględnij podkategorie.
 6. Kliknij strzałkę w prawo, aby dodać do listy Wybrane kategorie.
 7. Kliknij przycisk OK. Jeśli w opcji Uwzględnij regułę nadrzędną zaznaczysz wartość Tak, reguła zdefiniowana przez Ciebie dla kategorii nadrzędnej zostanie przypisana również do jej kategorii podrzędnych, jeśli kategorie podrzędne nie mają zdefiniowanej żadnej reguły.

Tworzenie reguły dla kategorii

 1. Na liście Typ reguły zaznacz element Reguła kategorii. Jeśli przycisk Utwórz regułę jest wyszarzony, zaznacz aktywną regułę, a następnie kliknij opcję Wycofanie reguły.
 2. Kliknij przycisk Utwórz regułę.
 3. W polu Data obowiązywania wprowadź datę i godzinę.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.
 5. W polu Kategoria zaznacz tę samą kategorię, jak użyta w regule dostępu kategorii.
 6. W polu Wybór dostawcy wybierz opcję. Zaznacz regułę mającą kontrolować, jakiego rodzaju dostawców można wybierać dla kategorii podczas tworzenia zapotrzebowań.
 7. Kliknij przycisk Zamknij. Zdefiniowane przez Ciebie reguły dotyczą zapotrzebowań typu Zużycie. Jeśli trzeba zdefiniować zasady dla zapotrzebowań typu Uzupełnienie zapasów, należy utworzyć regułę dla typu reguły o nazwie „Reguła dostępu do kategorii uzupełniania”.