Kody przyczyn zleceń serwisowych

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Można używać kodów przyczyn do wyjaśniania stanu zlecenia serwisowego, gdy aktualizowany jest jego etap. Na przykład w przypadku anulowania zlecenia serwisowego, można wybrać kod przyczyny anulowania.

Aby przeglądać informacje o kodach przyczyn używanych do śledzenia postępu zleceń serwisowych, należy uruchomić raport postępu zlecenia serwisowego. W raporcie tym są wyświetlane wszystkie zlecenia serwisowe, niezależnie od ich etapu, oraz kody przyczyn określone w momencie aktualizacji etapu zlecenia serwisowego.

Włączanie lub wyłączanie kodów przyczyn

Kody przyczyn są opcjonalne. Użytkownik może zdecydować, czy potrzebny jest kod przyczyny podczas aktualizowania zlecenia serwisowego w związku z rozpoczęciem określonego etapu.

  1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie serwisem > Ustawienia > Zlecenia serwisowe > Etapy serwisu.

  2. W formularzu Etapy serwisu wybierz etap serwisu, a następnie zaznacz pole wyboru Przyczyna dla etapu serwisu.

  3. Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.

Informacje dodatkowe

Ustawianie etapów zlecenia serwisowego