Wykonania usługi

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Tworzenie wykonań usługi do definiowania i utrzymywania zadania w zleceniu serwisowym. Zlecenie serwisowe może zawierać jedną lub więcej czynności związanych z wykonaniem usługi, które mają zostać wykonane przez pracownika.

Czynności związane z wykonaniem usługi określa się w formularzu Typy działań. (Kliknij kolejno opcje Sprzedaż i marketing > Ustawienia > Działania > Typy działań). Po skonfigurowaniu czynności można dodać je automatycznie do zleceń serwisowych w oparciu o odpowiednie umowy serwisowe lub ręcznie podczas dodawania wierszy do zlecenia serwisowego.

Stan działań serwisowych można wyświetlić w formularzu Pulpit wysyłki. W tym formularzu można również zmienić przypisanie czynności z jednego pracownika na innego.

Informacje dodatkowe

Pulpit wysyłki (formularz)