Potwierdź wychodzące wysyłki z zadań wsadowych

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

W tym temacie opisano sposób konfigurowania zadania wsadowego, które automatycznie potwierdza wysyłki wychodzących zamówień przeniesienia dla ładunków gotowych do wysyłki. Opisane tu zadanie wsadowe dotyczy tylko wysyłek zamówień przeniesienia, a nie zamówień sprzedaży.

Włącz funkcję Potwierdź wychodzące wysyłki z zadań wsadowych

Aby móc używać tej funkcji, musi zosyać włączona w systemie. Administratorzy mogą skorzystać ze strony Zarządzania funkcją, aby sprawdzić stan funkcji i włączyć ją w razie potrzeby. Funkcja jest wyświetlana jako:

 • Moduł - Zarządzanie magazynem
 • Nazwa funkcji - Potwierdź wychodzące wysyłki z zadań wsadowych

Przetwarzanie wysyłek wychodzących

Aby skonfigurować zaplanowane zadanie wsadowe w celu uruchomienia potwierdzenia wysyłki wychodzącej dla ładunków gotowych do wysyłki:

 1. Przejdź do Zarządzanie magazynem > Zadania okresowe > Przetwarzanie przesyłek wychodzących.
 2. Zostanie otwarte okno dialogowe Potwierdzanie wysyłki. W Rekordy do uwzględnienia na skróconej karcie, wybierz opcję Filtr.
 3. Otworzy się okno dialogowe edytora zapytań. Na karcie Zakres dodaj wiersz z następującymi wartościami:
  • Tabela - Ładunki
  • Tabela pochodna - Ładunki
  • Pole - Stan ładunku
  • Kryterium - Załadowano
 4. Wybierz przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowego Potwierdzanie wysyłki.
 5. Na skróconej karcie Uruchom w tle należy skonfigurować Przetwarzanie wsadowe na wartość Tak.
 6. Na skróconej karcie Uruchom w tle wybierz Cykl.
 7. Zostanie otwarte okno dialogowe Definiuj cykl. Umożliwia ustawienie harmonogramu uruchamiania w zależności od potrzeb firmy.
 8. Wybierz przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowego Potwierdzanie wysyłki.
 9. Aby dodać zadanie wsadowe do kolejki przetwarzania wsadowego, należy wybrać opcję OK w oknie dialogowym Potwierdzanie wysyłki.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie przetwarzania wsadowego.