Rozszerzenie Microsoft.EntityFrameworkCore.AutoHistoryMicrosoft.EntityFrameworkCore.AutoHistory Extension

Uwaga

To rozszerzenie nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This extension is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając rozszerzenia innych firm, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party extension, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

Dodatek Microsoft.EntityFrameworkCore do obsługi automatycznie historii zmian danych rejestrowania.A plugin for Microsoft.EntityFrameworkCore to support automatically recording data changes history.

Następujący zasób ułatwiają rozpoczęcie pracy z Microsoft.EntityFrameworkCore.AutoHistory.The following resource will help you get started with Microsoft.EntityFrameworkCore.AutoHistory.