Rozszerzenie LinqKit.Microsoft.EntityFrameworkCoreLinqKit.Microsoft.EntityFrameworkCore Extension

Uwaga

To rozszerzenie nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This extension is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając rozszerzenia innych firm, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party extension, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

LinqKit.Microsoft.EntityFrameworkCore to bezpłatna zestaw rozszerzeń dla LINQ do SQL i EntityFrameworkCore użytkownicy zaawansowani.LinqKit.Microsoft.EntityFrameworkCore is a free set of extensions for LINQ to SQL and EntityFrameworkCore power users. Z obsługą Include(...) i IDbAsync.With Include(...) and IDbAsync support.

Następujący zasób ułatwiają rozpoczęcie pracy z LinqKit.Microsoft.EntityFrameworkCore.The following resource will help you get started with LinqKit.Microsoft.EntityFrameworkCore.