LLBLGen ProLLBLGen Pro

Uwaga

To rozszerzenie nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This extension is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając rozszerzenia innych firm, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party extension, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

LLBLGen Pro to jednostka modelowania z obsługą programu Entity Framework oraz Entity Framework Core.LLBLGen Pro is an entity modeling solution with support for Entity Framework and Entity Framework Core. Dzięki temu można łatwo zdefiniować modelu jednostki i mapowanie go do bazy danych, najpierw przy użyciu bazy danych lub model, więc możesz rozpocząć pracę od razu Pisanie zapytań.It lets you easily define your entity model and map it to your database, using database first or model first, so you can get started writing queries right away.

Następujące zasoby pomoże Ci rozpoczęcie pracy z LLBLGen Pro.The following resources will help you get started with LLBLGen Pro.