Wprowadzenie do programu EF Core na platformie .NET CoreGetting Started with EF Core on .NET Core

Te samouczki 101 wymagają nie wcześniejsza wiedza programu Entity Framework Core lub Visual Studio.These 101 tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or Visual Studio. One spowoduje przejście krok po kroku przez proces tworzenia prostego .NET Core aplikację Konsolową która wykonuje kwerendę i zapisuje dane z bazy danych.They will take you step-by-step through creating a simple .NET Core Console Application that queries and saves data from a database. Samouczki, można wykonać na żadnej platformy obsługiwanej przez platformy .NET Core (Windows, OS x, Linux, itd.).The tutorials can be completed on any platform supported by .NET Core (Windows, OSX, Linux, etc.).

Można znaleźć w dokumentacji platformy .NET Core w docs.microsoft.com/dotnet/articles/core.You can find the .NET Core documentation at docs.microsoft.com/dotnet/articles/core.