Dostawca pomelo MyCat EF podstawowej bazy danychPomelo MyCat EF Core Database Provider

Ten dostawca bazy danych umożliwia Entity Framework Core ma być używany z MyCat.This database provider allows Entity Framework Core to be used with MyCat. Dostawca jest przechowywany jako część projektu Foundation Pomelo.The provider is maintained as part of the Pomelo Foundation Project.

Uwaga

Ten dostawca nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This provider is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając innych dostawców, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party provider, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

ZainstalujInstall

Pobierz i uruchom najnowszej wersji z witryny projektu.Download and run the latest release from the project site.

RozpocznijGet Started

Następujące zasoby pomoże Ci rozpocząć pracę z tym dostawcą.The following resources will help you get started with this provider.

Obsługiwanych aparatów bazy danychSupported Database Engines

  • MyCatMyCat

Obsługiwane platformySupported Platforms

  • .NET framework (4.5.1 lub nowszej).NET Framework (4.5.1 onwards)
  • .NET Core.NET Core
  • Mono (4.2.0 i jego nowszych wersjach)Mono (4.2.0 onwards)