Dostawca bazy danych podstawowych Npgsql EF, PostgreSQLNpgsql EF Core Database Provider for PostgreSQL

Ten dostawca bazy danych umożliwia Entity Framework Core ma być używany z PostgreSQL.This database provider allows Entity Framework Core to be used with PostgreSQL. Dostawca jest przechowywany jako część projektu Npgsql.The provider is maintained as part of the Npgsql project.

Uwaga

Ten dostawca nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This provider is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając innych dostawców, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party provider, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

ZainstalujInstall

Zainstaluj pakietu Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL NuGet.Install the Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL NuGet package.

Install-Package Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL

RozpocznijGet Started

Zobacz dokumentacji Npgsql rozpocząć pracę.See the Npgsql documentation to get started.

Obsługiwanych aparatów bazy danychSupported Database Engines

  • PostgreSQLPostgreSQL

Obsługiwane platformySupported Platforms

  • .NET framework (4.5.1 lub nowszej).NET Framework (4.5.1 onwards)

  • .NET Core.NET Core

  • Mono (4.2.0 i jego nowszych wersjach)Mono (4.2.0 onwards)