Dostawca pomelo EF podstawowej bazy danych dla programu MySQLPomelo EF Core Database Provider for MySQL

Ten dostawca bazy danych umożliwia Entity Framework Core do użycia z programem MySQL.This database provider allows Entity Framework Core to be used with MySQL. Dostawca jest przechowywany jako część projektu Foundation Pomelo.The provider is maintained as part of the Pomelo Foundation Project.

Uwaga

Ten dostawca nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This provider is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając innych dostawców, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party provider, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

ZainstalujInstall

Zainstaluj pakietu Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql NuGet.Install the Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql NuGet package.

Install-Package Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql

RozpocznijGet Started

Następujące zasoby pomoże Ci rozpocząć pracę z tym dostawcą.The following resources will help you get started with this provider.

Obsługiwanych aparatów bazy danychSupported Database Engines

  • MySQLMySQL
  • MariaDBMariaDB

Obsługiwane platformySupported Platforms

  • .NET framework (4.5.1 lub nowszej).NET Framework (4.5.1 onwards)

  • .NET Core.NET Core

  • Mono (4.2.0 i jego nowszych wersjach)Mono (4.2.0 onwards)