Dostawca bazy danych programu Microsoft SQL Server EF CoreMicrosoft SQL Server EF Core Database Provider

Ten dostawca bazy danych umożliwia Entity Framework Core ma być używany z programu Microsoft SQL Server (w tym usług SQL Azure).This database provider allows Entity Framework Core to be used with Microsoft SQL Server (including SQL Azure). Dostawca jest przechowywany jako część Entity Framework Core projektu.The provider is maintained as part of the Entity Framework Core Project.

ZainstalujInstall

Zainstaluj pakietu Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer NuGet.Install the Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer NuGet package.

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

RozpocznijGet Started

Następujące zasoby pomoże Ci rozpocząć pracę z tym dostawcą.The following resources will help you get started with this provider.

Obsługiwanych aparatów bazy danychSupported Database Engines

  • Microsoft SQL Server (2008 i nowszych wersjach)Microsoft SQL Server (2008 onwards)

Obsługiwane platformySupported Platforms

  • .NET framework (4.5.1 lub nowszej).NET Framework (4.5.1 onwards)

  • .NET Core.NET Core

  • Mono (4.2.0 i jego nowszych wersjach)Mono (4.2.0 onwards)

    Caution: Using this provider on Mono will make use of the Mono SQL Client implementation, which has a number of known issues. For example, it does not support secure connections (SSL).