"Nie można ukończyć tego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut "błąd", gdy administrator programu Exchange 2013 nie może zarządzać bazami danych programu Exchange 2019 w centrum administracyjnym

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Pracujesz w organizacji współistnienia programu Microsoft Exchange Server 2013 i programu Exchange Server 2019.
  • Jesteś administratorem programu Exchange.
  • Skrzynka pocztowa znajduje się na serwerze Exchange Server 2013.

W tym scenariuszu nie można zarządzać bazami danych programu Exchange Server 2019 przy użyciu Centrum administracyjnego programu Exchange (SKK). Wyświetlany jest również komunikat o błędzie podobny do następującego:

"Your request couldn't be completed. Please try again in a few minutes"

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, użyj jednej z następujących metod:

  • Użyj https://<Exchange Server 2019>/ecp/?ExchClientVer=15.2 , aby uzyskać dostęp do usługi Exchange server 2019 SKK, a następnie zaloguj się przy użyciu konta administratora programu Exchange Server 2013.
  • Przenieś skrzynkę pocztową administratora na serwer Exchange Server 2019, aby korzystała z tego https://<Exchange 2019 Server>/ecp adresu.