Nie można uzyskać dostępu do skrzynki pocztowej z uprawnieniami Receive-As w bazie danych skrzynki pocztowej

Oryginalny numer artykułu KB:   3176596

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Konto administratora/usługi jest członkiem grupy zarządzania organizacją.
  • Skrzynki pocztowe użytkowników znajdują się w database1.
  • Administratorowi/kontu usługi udzielono uprawnień do Receive-As database1.

W tym scenariuszu konto Administrator/usługa nie może otworzyć skrzynki pocztowej innego użytkownika na database1.

Przyczyna

Model zabezpieczeń został zmieniony w programie Microsoft Exchange Server 2013. Użytkownik będący członkiem grupy zarządzania organizacją może mieć dostęp do innych skrzynek pocztowych tylko wtedy, gdy pełny dostęp jest jawnie dostarczany.

Rozwiązanie

Istnieją dwa możliwe rozwiązania tego problemu:

  • Użyj konta, które nie jest członkiem grupy zarządzania organizacją.
  • Zapewnianie jawnych uprawnień pełnego dostępu do skrzynki pocztowej.