Błąd w aplikacji Outlook Web App, gdy użytkownicy programu Exchange Server 2013 próbują udzielić uprawnień pełnomocnikom grupie zabezpieczeń: nie można wysłać zaproszenia do udostępniania

Oryginalny numer artykułu KB:   3188800

Symptomy

Użytkownik programu Exchange Server 2013 usiłuje udzielić uprawnień pełnomocnikom za pośrednictwem udostępniania kalendarza do grupy zabezpieczeń, korzystając z aplikacji Outlook Web App. Jednak użytkownik otrzymuje następujący komunikat o błędzie:

Nie można wysłać zaproszenia do udostępniania do następujących osób recipients:Groupalias@contoso.com . Spróbuj ponownie później.

Przyczyna

Zachowanie jest zgodne z projektem programu Exchange Server 2013.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, użyj jednej z następujących metod: