Błąd sieciowy DAG błędnie skonfigurowany w programie Exchange Server 2016

Oryginalny numer artykułu KB:   4075323

Symptomy

Uwzględnij ten scenariusz:

  • Tworzysz grupę dostępności bazy danych (DAG) dla programu Exchange Server 2016.
  • Węzeł DAG zawiera dwie karty interfejsów sieciowych (nic) w tej samej podsieci.

W tym scenariuszu podczas wyświetlania stanu podsieci DAG w centrum administracyjnym programu Exchange lub uruchomienia polecenia cmdlet jest wyświetlany źle skonfigurowany stan błędu Get-DatabaseAvailabilityGroupNetwork .

Przyczyna

Funkcja sieci klastrów wielu kart sieciowych systemu Windows Server 2016 nie jest obsługiwana przez program Exchange Server 2016.

Rozwiązanie

Unikaj korzystania z funkcji sieci klastrów wielu kart sieciowych w węźle DAG programu Exchange Server 2016.

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz uproszczone sieci teleinformatyczne SMB oraz wielokanałowe sieci klastrów.