Podstawowe adresy SMTP są wyświetlane niepoprawnie lub brakuje pomocniczych adresów SMTP

Oryginalny numer KB:   3173405

Problem

Podczas synchronizowania użytkowników z usługą Exchange Online podstawowy adres SMTP jest niepoprawnie wyświetlany jako lub brakuje pomocniczego user@contoso.onmicrosoft.com adresu SMTP. W zależności od konfiguracji może to powodować problemy z routingiem poczty i generować raporty o niedo dostarczenia dla tych adresatów.

Na przykład otrzymasz raport o niedostarczeniu zawierający następujący komunikat o błędzie:

554 5.4.14 Przekroczenie liczby przeskoków — możliwa pętla poczty ATTR34

Przyczyna

To zachowanie jest zaprojektowane, gdy masz co najmniej jedną nieuprawnianą domenę w usłudze Office 365.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, dodaj i zweryfikuj brakujące domeny. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Dodawanie domeny do platformy Microsoft 365.

Jeśli ta poprawka nie pasuje do Twoich potrzeb biznesowych lub nie działa, skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać dalszą pomoc.

Więcej informacji

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.